Posted on

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Na Szlaku” – im. Mietka Krzaka, którego celem jest rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań plastycznych, zwrócenie uwagi na folklor, sztukę ludową oraz na piękno krajobrazu beskidzkiego. Cieszymy się, że uczniowie chętnie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności.
Życzymy sukcesów!!!

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny