Posted on

Po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych z powiatu suskiego nasi ósmoklasisty mieli okazję w ostatnim czasie zapoznać się również z ofertą szkół z powiatu wadowickiego.

W tym celu zostały zorganizowany dla nich specjalne prezentacje oferty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, poprowadzone przez nauczycieli tychże szkół, którym serdecznie dziękujemy za wizytę.

Miło nam też było zobaczyć naszych absolwentów, którzy wybór szkoły średniej mają już za sobą i którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z naszymi uczniami.

Źródło zdjęcia #1: Strona FB CKZiU nr 1