Posted on

W piątek 11 maja 2018 roku wzięliśmy udział w wiosennym sprzątaniu gminy Mucharz. Celem akcji było zebranie śmieci zalegających w różnych miejscach oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Wspólnymi siłami udało nam się zebrać kilkadziesiąt worków pełnych śmieci i w ten sposób zadbać o nasze lokalne środowisko.