Posted on

Informujemy, że w wyniku wyborów do Samorządu Uczniowskiego wyłoniono następujący skład na rok szkolny 2019/2020:

Przewodniczący: Oliwia Ćwiąkała (klasa VIII)

Sekcja informacyjna: Lena Wojas (klasa VIb)

Sekcja gospodarcza: Jan Czaicki (klasa VIII)

Sekcja charytatywna: Radosław Łach (klasa VII)

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Magdalena Dębińska.