Posted on

Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w terminie:

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: od 13 lutego do 10 marca 2023 r.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym: od 24 kwietnia do 5 maja 2023 r.

 

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zarządzenie wójta wraz z harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Klauzula informacyjna

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej