DOKUMENTACJA SZKOLNA

Statut Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Kalendarz uroczystości szkolnych i dni wolnych na rok szkolny 2021/2022

 

REGULAMINY

Regulamin dowozu uczniów do szkoły

Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu w systemie kształcenia zdalnego

 

WNIOSKI

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020

 

ŚWIETLICA

Regulamin

Zasady rekrutacji

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę

 

REKRUTACJA 2021/2022

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Klauzula informacyjna

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: od 15 lutego do 12 marca 2021 r.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym: od 26 kwietnia do 7 maja 2021 r.