DOKUMENTACJA SZKOLNA

Statut Szkoły Podstawowej w Mucharzu

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu w systemie kształcenia zdalnego

ŚWIETLICA

Regulamin

Zasady rekrutacji

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę

REKRUTACJA

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2020/2021

ARCHIWUM

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur do Oddziału Przedszkolnego w SP w Mucharzu (17.08–28.08.2020)